Historie našeho oddílu

 

20 LET KARATE V NOVÝCH HRADECH

 

Před dvaceti lety vznikl oddíl karate při TJ Nové Hrady

 

Vážení přátelé ,

 

u příležitosti dvacetiletého výročí založení oddílu karate při Tělovýchovné jednotě v Nových Hradech bych vám velice rád představil náš oddíl a stručně popsal jeho historii.

 

V srpnu roku 1992 jsem se seznámil se skupinkou novohradských sportovců, kteří nadšeně trénovali karate styl Shoto Kan. Tréninky probíhaly většinou v zámeckém parku, kde se scházeli budoucí trenéři David Rusiňák a Karel Staněk, dále zde cvičili Jiří Staněk, Richard Debera a Ladislav Homolka. Během prvního půl roku se skupina sportovců rozrostla o nově příchozí, především děti a mládež a bylo nutné vytvořit oddíl, který by mladé sportovce zastřešoval. V té době jsem byl držitelem stupně technické vyspělosti (barevné pásy na kimonu) 3. kyu - hnědý pásek a měl jsem také první zkušenosti s tréninkem karate jako trenér III. třídy mládeže při TJ Krnov, proto jsem podal přihlášku do Jihočeského svazu karate. K 11. lednu 1993 tak byl založen a registrován nově vzniklý oddíl Karate při TJ Nové Hrady, který zahájil svoji činnost při Jihočeském svazu karate.

 

Během prvních dvou let jsme se zaměřili především na práci s trenéry, kteří po vyškolení a získání licence trenérů III. třídy obětavě pracovali ve volném čase  především s dětmi a mládeží. Lze říci, že náš oddíl v současnosti patří mezi úspěšné oddíly Jihočeského svazu karate a naši závodníci se pravidelně zúčastňují krajských, republikových, ale i evropských a světových soutěží karate Shoto Kan a sebeobranného systému Allkampf-Jitsu. Rád bych na tomto místě zmínil závodníky, kteří pro náš oddíl vybojovali sportovní úspěchy a úspěšně jej reprezentovali a mnozí z nich do současnosti reprezentují: Helena a Richard Tuscherovi, Petr Šabatka, Pavel Tichovský, Blanka Trpělková, Jitka Trpělková, Jana Caletková, David Rusiňák, Karel a Jiří Staňkovi, Ladislav Homolka, Richard Debera, Jiří Novák, Igor Schaffelhofer, Martin Ševčík, Tomáš Balík, Pavel Čičola, Jan Baláš, Martin Bartoš, Magda Pelechová, Martin Hermann ml., Michal Petrus, Antonín a Ladislav Bártovi, Caroline a Ondřej Podhorovi, Eva Ševčíková, Nikola Hajná, Tomáš Hermann, Štěpán Sinbrod, David a Jaromír Švendovi, Petr Zachař, Kryštof Štys, Eliška a Marek Rolínkovi, Adéla a Adam Zemanovi, Tomáš Balko a Dominik Michal. Oddílem karate prošla řada dalších členů, kteří zde trénovali, a i když nezávodili, přece se nesmazatelně zapsali do historie našeho oddílu. Za všechny bych zde rád jmenoval Zdeňku Valenzovou - Koubkovou, která svou pílí a tvrdým tréninkem dala inspiraci mnoha cvičencům.

 

Oddíl karate se v současnosti zaměřuje zejména na práci s dětmi a mládeží, aby si vychoval další závodníky, ale také kvalitní trenéry, kteří by mohli předávat své zkušenosti našim dalším členům. Snažíme se smysluplně vyplnit volnočasové aktivity dětí a mládeže do 18. let v mimoškolní činnosti, aby i mimo tělocvičnu reprezentovali oddíl karate, Tělovýchovnou jednotu a město Nové Hrady.

 

Chtěl bych u této významné příležitosti zástupcům města Nové Hrady, Tělovýchovné jednoty a základní školy za významnou podporu naší činnosti a také všem sponzorům, bez jejichž přispění a pomoci by náš oddíl nemohl fungovat na dosažené sportovní úrovni. Dále bych chtěl poděkovat rodičům našich členů za skvělou spolupráci, našim trenérům za profesionální a obětavý přístup ke cvičencům a všem sportovním přátelům, kteří nám fandí a drží palce.

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                      Ing. Martin Hermann